הצטרף Join

איך להצטרף לקהילתינו

העתק והדבק מה שברצונך יהיה כל החוקאם אתה חושב על הצטרפות לבית הכנסת, אתה צריך לקרוא את הצהרת הערכים שלנו תחת הסעיף "עלינו", כמו כן גם את המחצית הראשונה של החוקה בכל שפה שאתם מעדיפים. תרגומים בשפות אחרות יפורסמו באתרי האינטרנט במדינות השונות שלהם, הרשומים בעמודה הימנית. אם אתה מסכים עם השְׁלִיחוּת של בית הכנסת ואת הערכים שאנו מחזיקים כקדושה, ניתן מיד להתחיל לקרוא לעצמך קופימיסט! אם אתה רוצה למסד החברות שלך עם בית הכנסת, קודם אתה צריך להעתיק את אחת התמונות של הקופיפירמיד
Register and join us     

אתה יכול למצוא את בית הכנסת השוודית של האתר קופימזם בשורת הקישורים בתפריט מימין גם

! העתק הוא נכון

Shareaholic

addthis